• Нүүр

УБГГ-ын бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ нартай хийсэн уулзалтын тухай товч тэмдэглэл

УБГГ-ын бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ нартай хийсэн  уулзалтын тухай товч тэмдэглэл

Хамтын ажиллагааны хүрээнд нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын албаны экспорт импортын хэлтсийн дарга Одонтунгалаг ГУБ нарт хандаж “Мэргэжлийн хяналтын алба нь хяналтанд авсан барааг Уялдуулсан системийн дагуу импортын барааны шалгалтад хамруулж байгаа тухай, мөн барааны эрсдлийг тооцох шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэрэглэж байгаа талаар танилцуулж, гүний хяналтад илгээж буй бараанд Мэргэжлийн хяналтын албанаас зөвхөн “шийдвэрийн хуудас”илгээж байгаа болох”талаар мэдээлэл (презентации) өгөв. ГУБ нар тодруулж асуулга хийлээ. Мөн 2014 оны ЗГ-ын 233-р тогтоолыг болон шадар...

Дэлгэрэнгүй

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ХУВИЛБАРЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЭЛСЭНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХИЙСЭ…

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ХУВИЛБАРЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЭЛСЭНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ГЕГ-ын даргын 2014 оны 08-р сарын 29-ний өдрийн А/148 тоот тушаалаар батлагдсан гаалийн мэдээллийн автоматжуулсан системийн дэд модуль гаалийн бүрдүүлэлтийн програм хангамжийн шинэчилсэн хувилбарыг хэрэгжүүлэх, гадаад худалдааг хөнгөвчлөх зорилгоор дараахь ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: 1.14 Гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нарт “Хяналтын бүсүүдийн үйлчилгээг өргөжүүлэх тухай” газрын даргын 2014 оны 08 дугаар сарын 25-ны 01/679 тоот албан бичгийг хүргүүлж, мэдэгдсэн. 2.Тус газрын хяналтад үйл ажиллагаа явуулдаг 14 ГХБ-ын эрхлэгч, захирлуудтай 2014.08.29-нд уулзалт...

Дэлгэрэнгүй

zavkhan

Сүүлд нийтлэгдсэн мэдээ

УБГГ-ын бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ нартай хийсэн уулзалтын тухай т…

УБГГ-ын бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ нартай хийсэн  уулзалтын тухай товч тэмдэглэл

Хамтын ажиллагааны хүрээнд нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын албаны экспорт импортын хэлтсийн дарга Одонтунгалаг ГУБ нарт хандаж “Мэргэжлийн хяналтын алба нь хяналтанд авсан барааг Уялдуулсан системийн дагуу импортын барааны шалгалтад хамруулж байгаа тухай, мөн барааны эрсдлийг тооцох шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэрэглэж байгаа талаар танилцуулж, гүний хяналтад илгээж буй бараанд Мэргэжлийн хяналтын албанаас зөвхөн...

Дэлгэрэнгүй

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ХУВИЛБАРЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЭЛСЭ…

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ХУВИЛБАРЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЭЛСЭНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ГЕГ-ын даргын 2014 оны 08-р сарын 29-ний өдрийн А/148 тоот тушаалаар батлагдсан гаалийн мэдээллийн автоматжуулсан системийн дэд модуль гаалийн бүрдүүлэлтийн програм хангамжийн шинэчилсэн хувилбарыг хэрэгжүүлэх, гадаад худалдааг хөнгөвчлөх зорилгоор дараахь ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: 1.14 Гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нарт “Хяналтын бүсүүдийн үйлчилгээг өргөжүүлэх тухай” газрын даргын 2014 оны 08...

Дэлгэрэнгүй

Цагийн хуваарь

Манай лавлах утас 
ажлын 8 цагын турш нээлттэй

Ажлын өдрүүдэд: 08:00 - 17:00
Амралтын өдрүүдэд: Хаалттай

zavkhan map

Завхан аймгийн Тэс дэх Гаалийн Хороо